συστήματα BIOS

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Οδηγίες

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο το BIOS λίγο πριν το Microsoft Windows 7 το λογότυπο εμφανίζεται κατά την εκκίνηση.

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων για να ανοίξετε το BIOS του BIOS του υπολογιστή. Κοινή κλειδί για να ανοίξει το BIOS είναι F2, F12, Delete, ή Esc. Πολλές ομάδες δείχνουν το πλήκτρο πρέπει να πατηθεί για να ανοίξει το BIOS πριν από τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος των Windows 7.

bios φαίνεται, πιέζεται bios για να ανοίξει, συστήματα BIOS, τα συστατικά του BIOS, το BIOS εκτελεί