Χρησιμοποιώντας έξυπνα εργαλεία στο Corel

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Smart εργαλεία που παρέχονται CorelDraw χρησιμοποιούνται για να εκτελούν περίπλοκες εργασίες και έτσι να σώσει πολύ χρόνο κατά τη δημιουργία διανυσματικά γραφικά.

Αυτό το σύνολο αποτελείται από το έξυπνο εργαλείο γεμίσματος, η οποία είναι υπεύθυνη για την πλήρωση των χώρων μεταξύ των κόμβων των τμημάτων από ένα ή περισσότερα γραφικά, και ευφυή εργαλεία σχεδίασης. Ο τελευταίος παίρνει η αναγνώριση των βασικών σχημάτων έκανε ελεύθερο.

Έτσι, το λογισμικό είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της μορφής και να εφαρμόσει την εξομάλυνση για να δώσει μια πιο ομοιόμορφο φινίρισμα.

Σας προσκαλούμε να γνωρίζετε σε εικόνες τη λειτουργία των έξυπνων εργαλείων CorelDraw.

εργαλεία μπαρ σε επιχειρήσεις Corel και ως εκ τούτου, εργαλεία μπαρ σε χώρους Corel, εργαλεία μπαρ στο Corel αποτελείται, εργαλεία μπαρ στο Corel γραφικά, εργαλεία μπαρ στο Corel κόμβους, εργαλεία μπαρ στο Corel σχήματα, εργαλεία μπαρ στο Corel τμήματα, παρεχόμενα εργαλεία μπαρ στο Corel, τα εργαλεία μπαρ στο Corel φωτογραφίες