Πώς να μπείτε στο BIOS σε Windows XP Professional

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Οδηγίες

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Δείτε το κάτω μέρος της οθόνης. Θα υπάρξει ένα μήνυμα που λέει Πατήστε ένα κουμπί για να εισάγετε τη ρύθμιση.

Στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα ικανά τα Windows XP Professional, ο κωδικός πρόσβασης θα είναι F1, F2, F10, DEL ή ESC.

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης.

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν έχει διαπιστωθεί. Από προεπιλογή, δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης.

BIOS πρόσβασης, ιδρύθηκε το BIOS, συστήματα BIOS, τις ρυθμίσεις του BIOS