Νέα Lite-On Flasher των Windows μπορούν επίσης να κάνουν αντίγραφα ασφαλείας, οι αλλαγές του κωδικού περιοχής

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.
bios καταλαμβάνει, BIOS περιέχει, αποκλειστικού BIOS για τον, δίσκους bios, ενημερωμένο BIOS και αν, εξήγησε bios, καταγράφονται bios, κυκλοφόρησε bios, τις λειτουργίες του BIOS, το BIOS υποστηρίζει, των ενημερώσεων του BIOS για να το